Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92743
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουσίας αφατινιμπη ως επικουρική θεραπεία μετά από χημείο-ακτινοθεραπεια σε ασθενείς με πρωτοπαθές ανεγχείρητο τοποπεριοχικα προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα σταδίου III, IVA ή IVB, στην περιοχή της κεφαλής του τραχήλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ.