Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92744
Τίτλος
Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του LONQUEX (Λιπεγκφιλγραστίμη) σε σύγκριση με Πεγκφιλγκραστίμη (Neulasta, Amgen Inc.) και εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμης- XM22-ONC-40041
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες