Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92747
Τίτλος
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση του χρόνου παραμονής στη θεραπεία με XGEVA 120mg Q4W για την πρόληψη σκελετικών συμβάντων (SRE) σε ασθενείς με μεταστάσεις στα οστά και συμπαγείς όγκους στη συνήθη κλινική προοπτική.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες