Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92795
Τίτλος
Αξιολόγηση της δράσης του Frontline Tri - Act στην πρόληψη της φυσικής μετάδοσης της Leishmania infantum σε σκύλους σε συνθήκες υπαίθρου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΝ.