Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92817
Τίτλος
Μελέτη βαφικών και μηχανικών ιδιοτήτων Υψηλής Κρυσταλλικότητας Πολυεθυλενικών (high Density Polyethyne Fibres,HDPE), ινών για χρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
9 - 11 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.