Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92821
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του bibf 1120 σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη συγκρινόμενο με το εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες