Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92827
Τίτλος
Μελέτη PRINCIPAL: Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης των χαρακτηριστικών και των εκβάσεων της θεραπείας σε πραγματικές συνθήκες σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα που λαμβάνουν παζοπανίμπη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΘΑ ΧΡΗ.