Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92830
Τίτλος
Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG MED 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΜΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΙΜ., ΚΟΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΔΥ., ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ., ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑ., ΝΟΥΣΔΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑ., ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔ., ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ.