Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92838
Τίτλος
Προοπτική,διεθνής, μη συγκριτική μελέτη παρατήρησης με σκοπό την περιγραφή της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του zaltrap χορηγούμενο σε συνδυασμό με folfiri για την θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο στην τρέχουσα κλινικη πρακτική:μετεγκριτική μελέτη ασφαλείας (pass)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
12 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες