Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92842
Τίτλος
Μια φάση 3, τυχαιοποιημένη,διπλά-τυφλή,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του συνδυασμού ραμουσιρουμάμπης και ντοσεταξέλης έναντι του συνδυασμού εικονικού φαρμάκου και ντοσεταξέλης σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή ανεγχείρητο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα που έχουν εμφανίσει πρόοδο της νόσου κατά την διάρκεια ή μετά από θεραπεία με βάση την πλατίνη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
22 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες