Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9285
Τίτλος
Βελτίωση Βαθμού απόδοσης βιομηχανικού φούρνου επισμάλτωσης με ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2000
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜ., ΜΕΛΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤ., ΣΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ., ΤΣΩΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥ.