Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92857
Τίτλος
Αξιολόγηση του προϊόντος Levucell SC στα κρεοπαραγωγά βοειδή: Μελέτη της επίδρασης στις αποδόσεις και την υγεία των ζώων καθώς και της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμενου κρέατος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
1 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
SQUIRES CLARE ANT., ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ., ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥ., ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔ., ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ., ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΗ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ., ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΑ.