Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92858
Τίτλος
Προσδιορισμός της ορυκτολογικής, χημικής και ορυκτοχημικής σύστασης του χρωμιτίτη και των στείρων υλικών, καθώς και του εμπλουτισμού μεταλλεύματος από την περιοχή Αετοράχες του όρους Βούρινος.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
10 - 11 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗ.