Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92864
Τίτλος
Μία πολυκεντρική προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη με τυφλοποιημένη αξιολόγηση τελικών σημέιων, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα για την αξιολόγηση της ακεραιότητας της μικροαγγειακής κυκλοφορίας και της λειτουργικήε ανάκαμψης της αριστερής κοιλίας μετά τη χορήγηση κλοπιδογρέλης ή τικαγρελόρης σε ασθενείς με STEMI που υποβάλλονται σε θρομβόλυση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΖΗΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΗΣ.