Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92869
Τίτλος
Μίας φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Ροξαντουστατ σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν υποβάλλονται σε νεφρική κάθαρση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗ.