Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92872
Τίτλος
Αναβάθμιση λογισμικών πακέτων πρόβλεψης φορτίου και λοιπών ΑΠΕ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
14 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣ.