Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92876
Τίτλος
Χημική ανάλυση δειγμάτων με φασματοσκόπιο φθορισμού ακτινών Χ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες