Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92879
Τίτλος
CONTROL 3: Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη για την καταγραφή της συμμόρφωσης στο σταθερό συνδυασμό περιωδοπρίλης/ινδαπαμίδης/αμλουδιπένης σε ελληνικό πληθυσμό με υπέρταση.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤ.