Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9288
Τίτλος
Solubility of gases in semicrystline polymers
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 12 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
15 - 6 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
MASOUD TAIMOORI ZAB., ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.