Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92883
Τίτλος
Συνέδριο: "5η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων Καρδιολόγων (Θέματα Παιδοκαρδιολογίας)"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 12 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες