Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92888
Τίτλος
Ανάλυση εδαφικών δειγμάτων (333) περιοχών καλλιέργειας καπνού Ανατολικού τύπου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 11 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
25 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.