Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92901
Τίτλος
Μία πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη με τυφλοποιημένη αξιολόγηση τελικών σημείων, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα για την αξιολόγηση της ακεραιότητας της μικροαγγειακής κυκλοφορίας και της λειτουργικής ανάκαμψης της αριστερής κοιλίας μετά τη χορήγηση κλοπιδογρέλης ή τικαγρελόρης σε ασθενείς με STEMI που υποβάλλονται σε θρομβόλυση - MIRTOS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 10 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες