Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92917
Τίτλος
Δειγματοληπτική ναάλυση των οπτικοακουστικών και συνεδριακών υποδομών (AVCI) του CEDEFOP και συναφείς υπηρεσίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 12 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
21 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ.