Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92924
Τίτλος
Υποτροφία για Διδακτορική Διατριβή με τίτλο Περιφερική Νεφροπάθεια σε σχέση με την ισχαιμία του Μυοκαρδίου, τα επίπεδα δραστηριότητας τηε τελομεράσης και την αποκοκίωση των ιστοκυττάρων στο διαβητικό έλκος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.