Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92948
Τίτλος
Δοκιμές και μετρήσεις σε προϊόντα λατομείων και σε δείγματα νερού συνθέσεων σκυροδέματος.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.