Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92961
Τίτλος
eNERCA- Νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας για το ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς σπάνιων αναιμιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΒΟΓΚΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΙΩΑ., ΜΠΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ., ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΝΔΡΙΑ ΝΙΚΗ ΘΩΜ.