Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92971
Τίτλος
Προοπτική, μη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, πολυεθνική, ανοιχτή, δυο κοορτών φάσης III μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας της υποβοηθούμενης και αυτοχορηγούμενης υποδορίως χορήγησης τραστουζουμάμπης ως θεραπεία σε ασθενείς με εγχειρήσιμο HER2-θετικό πρώιμο καρκίνο του μαστού (μελέτη safeher)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
19 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.