Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92972
Τίτλος
Διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙb για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της καθιερωμένης θεραπείας soc +/- συνεχή θεραπεία με μπεβασιζουμάμπη μετά από εξέλιξη της νόσου PD σε ασθενείς με γλοιοβλάστωμα μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής με ακτινοθεραπεία, τεμοζολομίδη και μπεβασιζουμάμπη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
19 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ.