Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93028
Τίτλος
Υποτροφία για Διδακτορική Διατριβή με τίτλο "Διαβήτης και Οξειδωτικό Στρες"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΙ.