Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93033
Τίτλος
Μονής ομάδας, ανοικτή μελέτη για την αξιολόγηση της ασποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ABT-493/ABT-530 σε ενήλικες με νεφρική δυσλειτουργία με χρόνια λοίμωξη απο ΙΟ Ηπατίτιδας Γονότυπου 1-6 (EXPEDITION-4)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 12 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΥ., ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΛΙΑ ΑΝΤ.