Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93036
Τίτλος
Κλινική μελέτη αξιολόγησης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Monoprost (Λατανοπρόστη χωρίς συντηρητικά) σε σύγκριση με Lumigan 0.01% και Lumigan 0.03% UD, σε ασθενείς με γλάυκωμα ανοιχτής γωνίας ή με οφθαλμική υπέρταση, υπό αποτελεσματική αγωγή με οποιαδήποτε προσταγλαδίνη (εκτός του Monoprost) και με δυσανεξία οφθαλμικής επιφάνειας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΛΑΧΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ., ΡΑΠΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤ., ΤΖΟΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΝΙΚ.