Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93037
Τίτλος
Πολυκεντρική, ανοικτή κλινική δοκιμή ενός σκέλους με νιβολουμάμπη (BMS-936558) για άτομα με ιστολογικά επιβεβαιωμένο μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ (μη εγχειρήσιμο) ή σταδίου IV που παρουσιάζει εξέλιξη μετά απο προγενέστερη θεραπεία που περιείχε μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CTLA-4
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
22 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες