Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93038
Τίτλος
Πολυκεντρική,ανοιχτή μελέτη,ενός σκέλους,της περτουζουμάμπης σε συνδιασμό με τραστουζούμαμπη και ταξάνη,ως θεραπείας 1ης γραμμής ασθενών με HER2-θετικό προσωρημένο (μεταστατικό ή τοπικά υποτροπιάζοντα) καρκίνο του μαστού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
3 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες