Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93063
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "Didactic approaches and laboratory instruction in science"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
2 - 2 - 2016
Ημερομηνία λήξης
15 - 9 - 2016
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες