Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93066
Τίτλος στα Ελληνικά
Συγκρότηση συλλογής και μουσειολογική νοηματική και χωρική έρευνα- μελέτη για τον εκθεσιακό χώρο της βιβλιοθήκης Κοζάνης
Τίτλος στα Αγγλικά
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
21 - 1 - 2016
Ημερομηνία λήξης
20 - 6 - 2017
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ., ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.