Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93092
Τίτλος
Εναλλακτικές οδοί μεταγωγής ενδοκυττάριου σήματος: Μελέτη με ευαίσθητους στο φως υποδοχείς του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
1 - 2 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες