Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93108
Τίτλος
Μια μςλέτη αξιολόγησης του μικροπεριβάλλοντος του όγκου σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη με οστικές μεταστάσεις οι οποίοι λαμβάνουν χημειοθεραπεία με καμπαζιταξέλη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες