Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93112
Τίτλος
Βελτίωση των δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των αποφοίτων της Ιρανικής ανώτατης εκπαίδευσης μέσω μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, ERASMUS+
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
14 - 6 - 2019
Συνέταιροι:
11
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟ., ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ., ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ., ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ., ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ., ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΡΑΧΣΑΝΙ ΑΜΙΝ ΑΛΙ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.