Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93121
Τίτλος
Παρακολούθηση της ποιότητας ομβρίων - ακάθαρτων υδάτων και μονάδων επξεργασίας αποβλήτων για τις βιομηχανικές περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών, Φλώρινας, Έδεσσας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
9 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΤΑ., ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., ΨΑΛΤΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΓΕΩ.