Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93137
Τίτλος
Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πειραματικής Οφθαλμολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜ.