Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93140
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αοτελεσματικότητας και της ασφάλειας του LCZ696 συγκριτικά με τη βαλσαρτάνη στη νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθένεις με καρδιακή ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ τάξης II-IV) με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙ., ΤΖΗΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΖΗΣ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.