Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93160
Τίτλος
Ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη δυο κοορτών της τραστουζουμάμπης εμτασίνης (T-DM1) σε ασθενείς με HER2 θετικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη αντι-HER2 θεραπεία και χημειοθεραπεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
13 - 7 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες