Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93166
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Riociguat (0,5mg, 1,0 mg, 2,0 mg και 2,5 χορηγούμενο τρεις φορές ημερησίως) σε ασθενείς με συμπτωματική πνευμονική υπέρταση που σχετίζεται με διάμεσες πνευμονίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες