Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93167
Τίτλος
Ταυτοποίηση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που επηρεάζονται από μεταλλάξεις της SF3B1 οι οποίες εμπλέκονται στη ΧΛΛ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 2 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.