Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93169
Τίτλος
Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού, τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων προγράμματος κατάρτισης στελεχών στη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.