Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93182
Τίτλος
ΜΙα πιλοτική μελέτη φάσης 2 ανοιχτής θεραπείας που ερευνά την ασφάλεια, την κλινική δράση, τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική της απο του στόματος θεραπείας με τον αναστολέα της ΒΤΚ, PRN1008, σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ή Υποτροπιάζουσα κοινή πέμφιγα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑ., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖ., ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟ.