Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93204
Τίτλος στα Ελληνικά
Μουσείο Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος στα Αγγλικά
Railway Museum Thessaloniki
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
11 - 3 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ.