Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93225
Τίτλος
Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CYLD στον επαναπρογραμματισμό επαώμενων βλαστικών κυττάρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες