Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93226
Τίτλος στα Ελληνικά
Μουσείο Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος στα Αγγλικά
Railway museum Thessaloniki
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 3 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες