Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93228
Τίτλος
Η χρήση φυτογενών προϊόντων στις αποδόσεις κροπαραγωγών ορνιθίων μετά από πειραματική μόλυνση με Eimeria spp
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ., ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗ., ΧΡΗΣΤΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣ.